Wybrano Rady Sołeckie i Sołtysów

Od 23 maja do 2 lipca br. we wszystkich sołectwach na terenie gminy Buk przeprowadzono zebrania wyborcze, podczas których w wyborach tajnych na kadencję 2024/2029 wybrani zostali sołtysi i rady sołeckie. W większości sołectw wybrano dotychczasowych sołtysów, jednak w przypadku Niepruszewa i Szewcach mamy nowych. Oto pełna lista sołtysów w gminie Buk:

Niepruszewo- Paulina Wawrzyniak
Szewce- Dariusz Pospieszny
Cieśle – Robert Świec
Dakowy Suche – Marian Kocik
Dobieżyn – Bartosz Budych
Dobra – Sznyfin – Jan Bręk
Kalwy – Damian Boiński
Otusz – Romuald Kubiak
Pawłówko – Wiktorowo – Krzysztof Drzymała
Wielka Wieś – Lech Kaźmierczak
Wysoczka – Żegowo – Wygoda – Tadeusz Łysiak.

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl