Program likwidacji azbestu

Można składać już wnioski o udziałw programie likwidacji wyrobów zawierających azbest w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwych dla położenia danej nieruchomości. Należy pamiętać, aby do wniosku dołączyć również dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.

Powiat Poznański pokrywa 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie).

W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny.  Należy także pamiętać o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa (przed realizacją zadania) zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.

Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 31 lipca 2024 roku. Więcej informacji TUTAJ

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl