Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – porady eksperta ZUS w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Dziś, 20 listopada 2023 odbędzie się dyżur eksperta z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sali Miejskiej – dawna synagoga, ul. Mury 5.
Poradę uzyskać będzie można w godzinach od 10.00 do 12.00.

Podczas dyżuru dowiesz się o:
• zasadach dotyczących nabywania prawa do świadczenia pieniężnego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• rodzajach i wysokościach przysługujących świadczeń,
• zasadach dokumentowania prawa do świadczeń.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl