Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Poznaniu informuje o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej. Porady odbywają się w trybie stacjonarnej. Porady w formie zdalnej (telefon, mail) mogą być udzielane wyłącznie osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom mającym trudności w  komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przed uzyskaniem porady zdalnej osoba uprawniona składa staroście w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust 2 ww. ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz informację o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są po wcześniejszym zarejestrowaniu się:

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl