Wygraj czujkę tlenku węgla


Powiat poznański wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniukolejny raz organizują program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” – XI edycja.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.powiat.poznan.pl, a także w siedzibach podmiotów będących Organizatorami Konkursu.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy:

w czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.powiat.poznan.pl oraz stronie Komendy Miejskiej PSP
pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka czadu”.
są zameldowani na terenie gmin powiatu poznańskiego,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego.
Konkurs trwać będzie od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu komisja konkursowa przyzna nagrody (w postaci czujki tlenku węgla) 10 uczestnikom, którzy prawidłowo wypełnią ankietę i w ocenie Komisji Konkursowej zaproponują najciekawsze hasło promocyjne Powiatu Poznańskiego 10 czujek tlenku węgla.

Domowa czujki tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”. To małe urządzenie wykrywa śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie i wydając sygnał dźwiękowy ostrzega przed czyhającym niebezpieczeństwem.

ANKIETA KONKURSOWA

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl