Raport o potrzebach seniorów w Metropolii Poznań (EDYCJA 2022)

W ramach projektu „DziałaMY dla klimatu!” Stowarzyszenie Metropolia Poznań przygotowało raport o potrzebach seniorów. Raport powstał na bazie wyników badania ankietowego przeprowadzonego w 2022 roku na metropolitalnym portalu konsultacji społecznych.

Anonimowa ankieta była dostępna online na metropolitalnym portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.metropoliapoznan.pl w dniach od 29 lipca do 31 grudnia 2022 r. Poruszała ona głównie tematykę potrzeb osób starszych powiązanych z życiem na obszarze gmin Metropolii Poznań, dotyczących życia społecznego, bezpieczeństwa, zdrowia, życia codziennego i podejmowanych przez nich aktywności.

Informacja o ankiecie została przekazana do samorządów, domów i klubów seniora, ośrodków pomocy społecznej i instytucji senioralnych z terenu Metropolii Poznań.

Respondenci zostali poinformowani, że wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez członków RAD SENIORÓW z terenu aglomeracji poznańskiej i w przyszłości pomogą w realizacji przedsięwzięć dopasowanych do potrzeb seniorów.

Wyniki ankiety wskazują m.in. na duże potrzeby seniorów w zakresie zapewnienie odpowiedniego poziomu profilaktyki i ochrony zdrowia, ale także intensyfikacji działań z zakresu integracji międzypokoleniowej, czy zapewnienia seniorom aktywnych form spędzania czasu wolnego (np. wycieczki krajoznawcze, zajęcia ruchowe / kulturalne / komputerowe). Senorzy wskazywali, że są otwarci na naukę w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym szczególnie w zakresie korzystania z usług e-zdrowia, e-administracji oraz korzystania z komunikatorów internetowych i bankowości elektronicznej. Na pytanie o bezpłatne usługi dla seniorów, jako najbardziej porządane w samorządach respondenci 60+ wskazywali m.in. na wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi teleopieki, usługi tzw. „złotej rączki”, czy zapewnienie transportu indywidualnego w ważnych celach osobistych („taksówka dla seniora”).

Projekt pt. „DziałaMY dla klimatu!” jest realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

POBIERZ DOKUMENT:

RAPORT – POTRZEBY SENIORÓW W METROPOLII POZNAŃ 2022 (911 KB)

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl