Kąpieliska w gminie Buk

Wyłożono do publicznego wglądu

projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2023. w dniach od dnia 19 stycznia 2023 r. do dnia 12 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa nr 1, w godzinach otwarcia Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 19.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do dnia 12 lutego 2023 r.

Plik do pobrania

 

 

 

 

wwwbukgminapl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl