Zakup węgla w preferencyjnej cenie krok po kroku

W dniu 1.12.2022 została podpisana umowa z podmiotami prywatnymi, które będą odpowiedzialne za dystrybucję węgla na terenie gminy:

„Kowalski Recycling Sp. z o.o.” – Buk, ul. Dworcowa 115,
„Węglopał” Krystyna Szaj” – Szewce-Zgoda, ul. Bukowska 50.
Termin składania wniosków o zakup węgla: 16 grudnia 2022 r.

Zakup węgla „krok po kroku”

Krok 1. Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Buk w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku. Po weryfikacji Urząd informuje Wnioskodawcę poprzez wiadomość sms lub e–mail o sposobie załatwienia sprawy.

Krok 2. Zgłoszenie się w Urzędzie Gminy po odbiór dokumentu uprawniającego do zakupu węgla w preferencyjnej cenie.
1) Wnioskodawca w terminie 7 dni od otrzymania informacji od Urzędu Miasta i Gminy Buk o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dokonuje zapłaty na konto: 19 1020 4027 0000 1502 1804 4074.
2) Po zaksięgowaniu płatności Urząd Miasta i Gminy Buk przekazuje listę uprawnionych do odbioru węgla do składu węglowego, który umawia się z mieszkańcami na odbiór.

Krok 3. Odebranie węgla ze wskazanego składu węglowego:
1) Skład węgla dokona wydania węgla – nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat od Wnioskodawcy (poza usługami dodatkowymi takimi jak ewentualne workowanie lub transport do Wnioskodawcy).
2) Koszt transportu węgla na terenie Miasta wynosi 50 zł, poza terenem Miasta 80 zł. Jest również możliwość odbioru węgla własnym transportem – wówczas skład węgla nie naliczy żadnej opłaty.

Cena węgla dla Mieszkańców Miasta i Gminy Buk wynosić będzie 1850 zł brutto za tonę.

Cena nie obejmuje transportu z miejsca składowania do miejsca wyznaczonego przez wnioskodawcę oraz ewentualnego workowania węgla.

Węgiel będzie sprzedawany zgodnie z jego dostawami. W przypadku braku paliwa sprzedaż będzie wstrzymana do czasu kolejnej dostawy.

Informacja o jakości sprzedawanego węgla

Przypominamy, że Miasto i Gmina Buk nie odpowiada za jakość sprzedawanego węgla. O jakości sprzedawanego węgla będzie świadczył aktualny certyfikat jakości potwierdzający parametry jakościowe paliwa stałego przedstawiony przez podmiot wprowadzający paliwo stałe do obrotu.

 

 

 

za.wwwbukgmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl