Uroczyste otwarcie nowego ronda na ulicy Grodziskiej

We wtorek 29 listopada 2022 nastąpiło uroczyste otwarcie ronda na ulicy Grodziskiej w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej (ulicy Grodziskiej) w Buku”.  Brali w nim udział przedstawiciele bukowskiego samorządu, radni, województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego, jednostek podległych urzędowi, sołtysi oraz wykonawcy. Inwestycja o wartości 7,7 mln zł sfinansowana została w 1/3 przez miasto i gminę Buk i podobnie przez powiat poznański oraz województwo wielkopolskie. Nowe rondo poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze wojewódzkiej nr 307 w Buku. Skrzyżowania typu rondo zmniejszają liczbę zdarzeń takich jak zderzenia czołowe, zderzenia boczne z prawej strony, wypadki ze skrętami w lewo, najechania na pieszych.

W ramach inwestycji wykonano:
– budowę przejścia dla pieszych, chodnika oraz drogi rowerowej;
– na rondzie oraz na dojazdach do ronda zamontowano znaki aktywne;
– montaż elementów bezpieczeństwa ruchu (m.in. barier energochłonnych);
– budowę przepustu;
– budowę oświetlenie;
– oznakowania.
Realizacją zadania, które wykonano w ciągu ośmiu miesięcy, zajął się Wielkopolski Zarządca Dróg Wojewódzkich, a jego wykonawcą została firma Colas Polska Sp. z o.o.

 

za.wwwbukgmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl