Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W Biuletynie Informacji Publicznej miasta i Gminy Buk ukazały się dokumenty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty można pobrać TUTAJ.

Spis załączników:
1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
2. Załącznik nr 1 – tekst zm._studium_wyłożenie
3. Załącznik nr 2 – rysunki dot. uwarunkowań_wyłożenie
3a. Załącznik nr 2.1 – rysunek_uwarunkowania_wyłożenie
3b. Załącznik nr 2.2 – rysunek_uwarunkowania_wyłożenie
3c. Załącznik nr 2.3 – rusunek_uwarunkowania_wyłożenie
3d. Załącznik nr 2.4 – rysunek_uwarunkowania_wyłożenie
4. Załącznik nr 3 – rysunek_dot._kierunków_zagospodarowania_wyłożenie
5. Prognoza_oddziaływania_na_środowisko_wyłożenie

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl