CZAD-owy konkurs dla dzieci i młodzieży

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z terenu powiatu poznańskiego, do wzięcia udziału w „CZAD-owym Konkursie”, który promuje profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Zadanie jest proste. Wystarczy przygotować ciekawą pracę konkursową dotyczącą zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego (w domu, szkole, instytucji publicznej itp.), w szczególności w kontekście problematyki zatruć tlenkiem węgla.
Uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej mogą przygotować pracę plastyczną w formie plakatu lub logo, natomiast uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, mogą zrealizować film edukacyjny mający m.in. formę piosenki bądź reklamy.
W konkursie udział wziąć mogą grupy zorganizowane, zgłoszone przez szkołę lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Narysujcie, namalujcie albo nagrajcie film – jak rozumiecie hasło konkursu. Liczymy na Waszą kreatywność!
Regulamin konkursu, informacje o nagrodach oraz niezbędne druki znajdują się TUTAJ.

Za: Komenda Miejska PSP w Poznaniu (www.gov.pl)

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl