Dziś sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że dziś tj. wtorek 29 września 2020 roku o godz.17: 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul.Mury 5, odbędzie się XXI sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Posiedzenie można obejrzeć również na portalu youtube- TUTAJ.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie  sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 25 sierpnia 2020 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Dworcowej i Przykop.

2/ Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku.

3/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej.

4/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ.

5/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicach Grodziskiej i Zakładowej oraz linii kolejowej.

6/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej.

7/ Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy ulicy Starowiejskiej.

8/ Przystąpienie do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk.

9/ Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta i Gminy Buk  z dnia 17 grudnia 2019 r.   w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2020 rok.

10/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2026.

 

IV.   Interpelacje i zapytania.

V.     Oświadczenia radnych.

VI.   Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII. Zakończenie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl