Radni wyrazili zgodę na zwiększenie zadłużenia gminy

Po długiej dyskusji podczas ostatniej zdalnej sesji Rady Miasta i Gminy Buk, radni 12 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących się zgodzili się na emisję obligacji, co zwiększy zadłużenie gminy o prawie 12 milionów złotych w 2020 roku. Łączne zadłużenie wzrośnie z 16 do prawie 28 milionów złotych. Zwiększenie zadłużenia ma związek z planami realizacji inwestycji drogowych na które otrzymaliśmy 50% dofinansowania. Chodzi o:

Remont ul. Sportowej w Buku – łączna wartość ponad 1,9 mln zł (w tym 50% dofinansowania FDS)

Budowa ul. Kwiatowej w Wielkiej Wsi – łączna wartość ponad 6 mln zł (w tym 50% dofinansowania FDS).

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl