Kolejne komputery dla uczniów w gminie Buk

Podczas ostatniej zdalnej sesji Rady Miasta i Gminy Buk burmistrz Paweł Adam poinformował, że nasza gmina otrzymała dofinansowanie na zakupów komputerów i 35 ich sztuk właśnie trafiło do szkół, gdzie zostaną one rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Burmistrz poinformował również, że gmina będzie składać wnioski o dofinansowanie na kolejne laptopy.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl