Komisje obwodowe – zgłoszenia kandydatów

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy w Buku zawiadamia, że w związku z przyjętymi działaniami profilaktycznymi chroniącymi przez rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych, a także ze Stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, znak ZPOW-571-32/20z 26 marca 2020 r.:

Pełnomocnicy komitetów wyborczych (osoby upoważnione przez pełnomocników), a także osoby zainteresowane indywidualnym zgłoszeniem do obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze Miasta i Gminy Buk mogą składać zgłoszenia:

1)   drogą elektroniczną na adres: gcr@buk.gmina.pl wysyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia; (plik w formacie .pdf, .jpg). Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2)   drogą pocztową (tradycyjną pocztą) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk z dopiskiem na kopercie „ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW/KANDYDATA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH”;

3)   bezpośrednio, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW/KANDYDATA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH”, do urny wystawionej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Buku od strony ul. Ratuszowej (w poniedziałek od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00).

Zgłoszenia kandydatów do OKW należy dokonywać w terminie do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Buku).

W sprawach zgłoszeń kandydatów do OKW można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy pod numerem telefonu: 61 888 44 67.

Załącznik – treść stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej  dostępny TUTAJ.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Buk, które wystosował do Komisarza Wyborczego w Poznaniu.

 

źródło: www.buk.gmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl