parkowa reklama góra

Wspólne posiedzenie gminnych komisji

buklogo

Informujemy mieszkańców o wspólnym posiedzeniu gminnych komisji, które odbędzie się jutro 22 października 2019 o godz. 17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5. W tym dniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk.

Program posiedzenia:

1. Omówienie tematu związanego z azylem dla bocianów na terenie MiG Buk.

2. Analiza i ocena bezpieczeństwa oraz stanu porządku publicznego; współpraca jednostek samorządowych oraz stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy z Policją.

3. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

4. Omówienie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl