Szkolenie w Rokosowie w Ośrodku Integracji Europejskiej

W dniach od 18-20 września 2019 r. dziesięciu Seniorów Domu „Pogodnej Jesieni” wzięło udział w szkoleniu w ramach projektu „Wsparcie wielkopolskich Rad Seniorów sposobem na wzrost partycypacji osób starszych”, którego celem było wyposażenie Seniorów w wieku 60+ w wiedzę i kompetencje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym swojego najbliższego środowiska lokalnego. Organizatorem był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi.

 

Seniorzy

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl