Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska – będą spotkania informacyjne

Podczas czerwcowego posiedzenia gminnych komisji radni dyskutowali na temat budowy planowanej linii wysokiego napięcia. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska”, której inwestorem jest Polska Sieć Elektroenergetyczna S.A. wywołuje sporo dyskusji i tak też było podczas posiedzenia z przedstawicielami inwestora, gdzie radni wskazywali wiele aspektów z tym związanych. Wtedy też obiecano, że będą odbywać się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Najbliższe takie odbędą się już niebawem: 18 września 2019 roku o godz. 19.00w świetlicy wiejskiej w Wysoczce oraz 19 września 2019 roku o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Otuszu.
Uwaga! Urząd Miasta i Gminy Buk nie jest organizatorem tych spotkań.

 

 

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl