Czad cichym zabójcą- OSP Buk ostrzega!

Jak co roku, okres jesienno-zimowy to wzrastające ryzyko powstania pożarów w naszych domostwach. Ich główną przyczyną są najczęściej wady dotyczące urządzeń grzewczych, przewodów kominowych. Koniec roku i początek kolejnego to również okres, w którym odnotowywany jest wzrost zatruć tlenkiem węgla, potocznie zwanym „czadem” lub „cichym zabójcą”, ze względu na brak widoczności, smaku czy zapachu.
SKĄD SIĘ BIERZE CZAD I JAK SIĘ PRZED NIM USTRZEC?
– Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia opalane drewnem, węglem, gazem czy olejem opałowym. Powstaje on podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych;
– Aby właściwie zabezpieczyć swój dom, mieszkanie przed ryzykiem powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Każdy przypadek nieszczelności, braku konserwacji czy wady konstrukcyjnej może okazać się opłakany w skutkach dla nas i naszych bliskich.
– Przestrzegamy również przed wszelkimi próbami zaklejania, uszczelniania, zasłaniania kratek wentylacyjnych lub przykrywaniem urządzeń grzewczych np. piecyków, „farelek”.
– Kolejną istotną rzeczą, którą rekomendujemy, jest instalowanie w swoich miejscach zamieszkania czujek dymu i tlenku węgla. W sposób skuteczny sygnalizują one pojawiające się niebezpieczeństwo.
JAK ROZPOZNAĆ ZATRUCIE I REAGOWAĆ?
– Zatrucie czadem, który blokuje dostęp tlenu do organizmu, mogą objawiać się w pierwszej kolejności bólami i zawrotami głowy.
– Kolejne sygnały, które mogą świadczyć o zaczadzeniu są wymioty, osłabienie, przyspieszenie tętna i oddechu, a w konsekwencji utrata przytomności.
– Wymienione objawy skutkują niedotleniem, a w konsekwencji uszkodzeniem narządów wewnętrznych i śmiercią.
– By pomóc w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza.
– Ewakuować osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce (najlepiej na świeże powietrze)
– Wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112).
– Jeśli osoba zaczadzona nie oddycha, niezwłocznie przystępujemy do sztucznego oddychania i masażu serca.

 

Materiał przysłany przez OSP Buk- dziękujemy.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl