Zakładu biologicznego przetwarzania odpadów nie będzie. SKO utrzymało decyzję burmistrza

Wieloletnia walka mieszkańców Niepruszewa i środowisk z nim związanych przynosi efekty. Po wieloletniej walce z firmą Remondis Sanitech Poznań, która chciała na zakupionej działce wybudować zakład biologicznego przetwarzania odpadów, Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło odwołanie potencjalnego inwestora i utrzymało w mocy decyzję burmistrza MiG Buk, który odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia.
Serdecznie gratulujemy osobom o organizacjom, które broniły kawałka naszej gminnej przyrody, bowiem dzięki takim działaniom będziemy mieli lepiej.

 

Foto: SIOS oraz Sołectwo Niepruszewo

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl