Pierwsze klasy szkoły podstawowej- jak liczne?

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy przewodniczący rady Andrzej Jankowski zapoznał zebranych z listem otrzymanym od rodziców dzieci, które w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Rodzice proszą w nim o powołanie dodatkowej klasy, aby dzieci mogły się uczyć w dobrych warunkach. Przewodniczący prosił o przychylenie się do wniosku rodziców. W odpowiedzi burmistrz Stanisław Filipiak poinformował, że klasy będą liczył do 25 dzieci w klasie, co jest zgodne z ustawą i nie ma zagrożenia, że klasy będą zbyt liczne. W razie jednak problemów, będzie reagował na bieżąco.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl