parkowa reklama góra

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych

Terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Buk nr 7/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.
1) składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego – termin: od dnia 1 do 7 lutego 2018r. ( dotyczy dzieci, które już uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego),
2) składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 14 do 23 lutego 2018r.,
Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Buk nr 6/2018 z dnia 2 stycznia 2018r.
1) składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej – termin: od dnia 5 do 9 lutego 2018r.,
2) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin: od dnia 12 lutego do dnia 16 lutego 2018r. ( przy założeniu że szkoła dysponuje wolnymi miejscami).

Kryteria przyjęć do przedszkoli i klasy pierwszej są takie same jak w 2017 roku. Można się z nimi zapoznać w przedszkolach lub w szkołach podstawowych.

DRUKI do pobrania

 

 

 

www.buk.gmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl