Co z odpadami zielonymi?

Co zrobić z odpadami zielonymi (trawa, gałęzie i krzewy)? Wystarczy udać się do bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Buku ( przy ul. Przemysłowej 10 ) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK). Punkt ten przyjmuje także odpady ulegające biodegradacji w skład których wchodzą m. in. wymienione.

Zgodnie z Regulaminem PSZOK:

a) odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera natomiast,
b) odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione ( zaleca się drobną frakcję do 10cm ).

Godziny otwarcia PSZOK:

od 7.00 do 17.00. – wtorki, czwartki
od 8.00 do 17.00 – soboty
w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl