parkowa reklama góra

Czy będzie komunikacja na stację kolejową?

W dniach 23 i 24 maja 2017 r. na stacji kolejowej w Buku prowadzono badanie ankietowe, którego celem była identyfikacja zapotrzebowania na lokalne usługi transportowe w kontekście dostępności stacji kolejowej w Buku. W ciągu dwóch dni badań prowadzonych w godzinach 4:30 – 13:30 siedmioro ankieterów uzyskało łącznie pełne odpowiedzi od 422 osób, korzystających z usług kolei na terenie gminy. Z wyników badań wynikło, że aż 72% osób korzystających z usług kolei na stacji Buk to mieszkańcy miasta Buk. Zdecydowanie najwięcej osób (149) korzystających z kolei mieszka w części wschodniej Buku (przede wszystkim na Osiedlu 700-lecia Miasta i Osiedlu Przyjaźni, ulicy Dworcowej, Dobieżyńskiej i Sokoła). Łącznie mieszkańcy wschodniej części miasta stanowią aż 36% pasażerów kolei. Spory odsetek osób (16%) mieszka w zachodniej części miasta (m.in. ul. Wróblewskiego, Powstańców Wlkp., Topolowa). Z części północnej miasta pochodziło tylko 13% respondentów, co jest przede wszystkim pochodną znacznej odległości miejsca zamieszkania od stacji kolejowej. Obok mieszkańców Buku w ankiecie wzięli udział także mieszkańcy Dobieżyna (52 osoby – 13% ankietowanych) a także Wielkiej Wsi (35 osób – 9%).

Wyniki badań ankietowych wskazują na znaczne poparcie mieszkańców dla idei uruchomienia połączenia autobusowego na stację kolejową. Blisko 67% mieszkańców gminy korzystających z usług kolei (276 osób) opowiedziało się za uruchomieniem połączenia autobusowego, które umożliwiłoby im dojazd z miejsca zamieszkania na stację kolejową, z tym, że zauważa się bardzo duże zróżnicowanie przestrzenne odpowiedzi udzielanych przez osoby ankietowane, bowiem największe poparcie inicjatywa ma u respondentów zamieszkałych w dalszych częściach miasta i gminy, mniejsze natomiast u zamieszkałych bliżej stacji.

Respondenci zostali również poproszeni o wyrażenie opinii nt. możliwości partycypowania przez nich w kosztach funkcjonowania połączenia autobusowego, które ułatwiłoby skomunikowanie ich miejsca zamieszkania i stacji kolejowej. Spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu zgodę na pokrycie kosztów funkcjonowania połączenia wyraziło 59% respondentów, natomiast 39% nie chce ponosić kosztów. Podobnie jak w przypadku poparcia dla pomysłu uruchomienia linii odpowiedzi ankietowanych były zróżnicowane w zależności od miejsca zamieszkania (czym dalsza odległość miejsca zamieszkania tym większa chęć partycypacji).

Obok deklaracji współfinansowania połączenia autobusowego w ramach badania poproszono respondentów o wskazanie kwoty, jaką byliby w stanie zapłacić za jeden przejazd analizowanym środkiem transportu. Obok grupy osób (39%), która zadeklarowała, że nie zapłaciłaby za kurs zdecydowaną większość stanowili respondenci, którzy zgodziłyby się uiścić maksymalną opłatę w kwocie 1 zł za przejazd. Osoby te stanowiły 37% próby. Z kolei 17% respondentów zgodziłoby się dopłacić maksymalnie 2 zł za każdy kurs. Liczba ankietowanych, którzy skłonni byli dopłacić 3 zł lub więcej wyniosła 34, co stanowiło 8% próby.

Teraz kolej na działanie miejskich władz, które muszą podjąć decyzję czy transport będzie czy też nie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl