parkowa reklama góra

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych RMiG Buk

buklogo

Informujemy mieszkańców, że dziś o godz.17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk.

I część posiedzenia – wyjazdowa,
II część (g.1745) – w sali posiedzeń Urzędu MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1.
Program posiedzenia:
1. Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych oraz działania w tym zakresie realizowane na rzecz mieszkańców.
2. Ocena stanu zieleni oraz małej architektury na terenie gminy (nowe nasadzenia, działania pielęgnacyjne, ekologiczna ścieżka edukacyjna – wizytacja w Parku Leśnym w Niepruszewie).
3. Stan ochrony przeciwpożarowej w Gminie (wyszkolenie, stan gotowości do wyjazdów, zaopatrzenie w sprzęt, konieczne inwestycje).
4. Omówienie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl