parkowa reklama góra

Sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że we wtorek 28 marca 2017 o godz. 17:00 w strażnicy OSP  w Buku przy ul. Grodziskiej 13, odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XXXI sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 14 lutego 2017 r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1/ Zmiana Uchwały Nr XXVIII/188/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2017 rok.
2/ Zmiana Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2017-2022.

III. Wolne głosy i zapytania.

IV. Interpelacje i wnioski radnych .

V. Oświadczenia radnych.

VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII. Komunikaty.

VIII. Zakończenie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl