Otwórz się na pomoc – wsparcie psychologa i psychiatry dla mieszkańców gminy

Miasto i Gmina Buk oferuje dla swoich mieszkańców trwających w kryzysie wsparcie psychologa i psychiatry. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój społeczny u dzieci, który jest ściśle związany z rozwojem emocjonalnym. Fundamentalna bliskość rodziców (opiekunów) gwarantuje dziecku biologiczną potrzebę bezpieczeństwa, nie bez znaczenia pozostaje najbliższe otoczenie.
Relacje społeczne, rówieśnicy, odgrywają istotną rolę w życiu młodego człowieka – są źródłem wsparcia, zrozumienia i dobrego samopoczucia.
Obecna sytuacja, z którą wiąże się ograniczenie kontaktów i izolacja epidemiologiczna, wpływa negatywnie na samopoczucie psychofizyczne dzieci i młodzieży – co może przyczyniać się do rozwoju chorób w tym stanów przygnębienia i zaburzeń depresyjnych.

Na terenie Miasta i Gminy Buk w ramach pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub informacji w tym obszarze zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul Ratuszowa 1 lub zadzwoń pod nr. 61 894 02 22.

Problem przemocy w rodzinie można zgłosić również w Komisariacie Policji w Buku ul. Wegnera 14, tel. 47 771 30 00

Telefon Alarmowy 112

Informację można uzyskać w Ośrodku Pomocy społecznej pod nr 61 894 02 28.

Szczegóły programu

Materiały i interaktywny film

 

 

Źródło:www.buk.gmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl