Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- zgłaszajcie nasze bukowskie- to działa

policja

To już 7 rok działa na terenie garnizonuwielkopolskiego aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym z wielu podstawowych źródeł informacji o występujących w środowisku lokalnym zagrożeniach, których właściwe zdiagnozowanie, w tym nazwanie problemu oraz wskazanie przyczyn ich występowania umożliwia określenie sił i środków własnych, dobór partnerów oraz metod działania, które pozwolą na szybką i skuteczną ich eliminację.

Głównym celem tego projektu jest podejmowanie działań na rzecz wskazanych zagrożeń przez mieszkańców oraz eliminowanie tych zagrożeń. Dzięki mapie przez Internet, można w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób, zgłaszać policjantom wszelkie problemy.

Strona KMZB nie służy jednak do zgłaszania pilnych interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Jednak każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Oznaczajcie zdarzenia na terenie naszej gminy- to działa.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Redaktor naczelny: Małgorzata Szlązak
Redaktor- Tomasz Giełda

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl