Były interpelacje i zapytania- są odpowiedzi

Nasi radni, podczas swej działalności, zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym składają zapytania i interpelacje na które następnie otrzymują odpowiedzi listownie oraz idące za tym działania samorządu. Treść publikowana jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk. Treść interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi znajdują się tutaj.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl