Najbliższe zebrania wiejskie

W obecnym okresie odbywają się zebrania wiejskie podczasktórych będą podsumowania, rozliczenia oraz planowanie dalszych działań sołectw. Najbliższe spotkania to:

Wielka – Wieś 30.09.2022 Sala Miejska 19:00

Wiktorowo- Pawłówko 15.09.2022 Wiata biesiadna 19:00

Kalwy 28.09.2022 WDK 18:00

Niepruszewo 29.09.2022 WDK 19:00

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl