Wygraj czujkę tlenku węgla

Po raz dziesiąty Powiat Poznański wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu organizują program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa pożarowego „Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” – X edycja. W czwartek 30 września 2021 roku Starosta Poznański Jan Grabkowski i Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jacek Michalak podpisali regulamin tegorocznej edycji konkursu.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.powiat.poznan.pl, a także w siedzibach podmiotów będących Organizatorami Konkursu.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy:

w czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl,
pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka czadu”.
są zameldowani na terenie gmin powiatu poznańskiego,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego.
Konkurs trwać będzie od 1 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu komisja konkursowa przyzna nagrody (w postaci czujki tlenku węgla) 10 uczestnikom, którzy prawidłowo wypełnią ankietę i w ocenie Komisji Konkursowej zaproponują najciekawsze hasło promocyjne Powiatu Poznańskiego 10 czujek tlenku węgla.

Domowa czujki tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”. To małe urządzenie wykrywa śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie i wydając sygnał dźwiękowy ostrzega przed czyhającym niebezpieczeństwem.

Dotychczas w ramach 9 edycji konkursu wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Poznaniu 2832 ankiety. 774 laureatom konkursu przekazano czujki tlenku węgla.

ANKIETA KONKURSOWA

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl