Można już korzystać z Wiejskich Domów Kultury

Kolejne luzowanie obostrzeń i wreszcie jest możliwość korzystania również z zasobów Wiejskich Domów Kultury. Od dnia 5 czerwca 2021 r. została przywrócona możliwość udostępniania tych obiektów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w nadal trwającej epidemii. Udostępnienie poszczególnych WDK odbywać się będzie na podstawie zawartych umów najmu, a najemca jako organizator wydarzeń/eventu jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych sanitarnych, tj. w szczególności do:

– dostosowania liczby zaproszonych gości (do liczby gości nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19) do nowych wytycznych związanych z dopuszczoną liczbą osób w trakcie imprezy (limit gości – max. 50 osób) – maksymalna liczba gości w poszczególnych Wiejskich Domach Kultury przedstawia się następująco:
Wiejski Dom Kultury w Dakowach Suchych – 50 osób,
Wiejski Dom Kultury w Dobrej – 32 osoby,
Wiejski Dom Kultury w Kalwach – 40 osób,
Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie – 50 osób,
Wiejski Dom Kultury w Żegowie – 48 osób,
– informacja odnośnie otwarcia WDK w Otuszu oraz WDK w Dobieżynie nastąpi w terminie późniejszym, z uwagi na prowadzone tam prace remontowe. O szczegółach poinformujemy w osobnym komunikacie,
– poinformowania gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, przebywające na kwarantannie, w izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego;
– poinformowania gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad reżimu sanitarnego panujących w miejscu imprezy;
– dysponowania pełną listą gości i obsługi wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
– zapewnienia, aby – w miarę możliwości – przy jednym stoliku wyznaczone były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
– stosowania się do ogólnych zasad reżimu sanitarnego w trakcie trwania epidemii, tj. częste mycie i dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego itd.;
– dezynfekcji na własny koszt Wiejskiego Domu Kultury po zakończeniu imprezy.
Kontakt do zarządców WDK:

– Wiejski Dom Kultury w Dakowach Suchych – Milena Mikołajczak, tel. 724 106 160,

– Wiejski Dom Kultury w Dobrej – Jan Bręk, tel. 511 651 809,

– Wiejski Dom Kultury w Kalwach – Małgorzata Woźniak, tel. 693 531 881,

– Wiejski Dom Kultury w Niepruszewie – Justyna Żybura, tel. 661 935 560,

– Wiejski Dom Kultury z Żegowie – Jolanta Kitkowska, tel. 694 965 803.

 

Zmianie uległa organizacja funkcjonowania obiektów:
przy wejściu do każdego WDK umieszczone zostały dystrybutory z płynem do dezynfekcji oraz informacje o:
– maksymalnej liczbie uczestników imprezy zgodnie z powyższym wykazem,
– osobach, które nie mogą brać udziału w imprezie,
– konieczności dezynfekcji rąk po każdorazowym wejściu do obiektu;
– przy dystrybutorze z płynem do dezynfekcji umieszczone zostały:
– instrukcja „Jak skutecznie myć ręce?”,
– informacjo o rekomendowanym zachowaniu dystansu społecznego oraz częstym myciu rąk;
– w szatniach umieszczona została informacja o zachowaniu wolnego odstępu między zajętymi wieszakami;
– na sali balowej umieszczone zostały informacje o:
zaleceniach dotyczących usadzania gości po obu stronach tak, aby nie siedzieli vis-a-vis siebie,
rekomendowanym zachowaniu dystansu społecznego oraz częstym myciu rąk,
potrzebnych numerach telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych;
– w kuchni oraz toaletach umieszczone zostały wiszące dozowniki z płynem do dezynfekcji oraz instrukcje:
„Jak skutecznie dezynfekować ręce?”,
„Jak skutecznie myć ręce?”,
„Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?” (dotyczy obsługi imprezy),
„Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę” (dotyczy obsługi imprezy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:MIGBUK, foto:pascalprefabrykaty.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl