Wymień stary kocioł na nowy- obwieszczenie w sprawie dofinansowania wymiany pieców

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o możliwości dofinansowania wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną. To kolejny rok działania programu.

Realizując  Uchwałę Nr XXXVII/259/2017 Rady  Miasta  i  Gminy  Buk z  dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, zmienioną Uchwałą Nr XIV/120/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, uprzejmie Państwa zawiadamiam, że również w br. zaistniała możliwość dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Buk do wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną.

Dotacja przyznawana jest w wysokości równej kosztowi zakupu kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną nie wyższej jednak niż 5 000,00 zł. Jednym z warunków przyznania dotacji jest m.in. zdemontowanie w sposób trwały wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel) w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie.

Nie przyznaje się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych i instalacyjnych oraz pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

W związku z powyższym wnioski (wg ustalonego wzoru) o przyznanie dotacji należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Buk (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk) przed zakupem nowego kotła w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków – decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Buku. W przypadku wyczerpania środków w roku 2021 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski w celu ubiegania się o dotację należy złożyć ponownie w roku następnym.

Jednocześnie informuję, że składanie wniosków w br. powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (pok. nr 21 tel. 61 888 44 42; e-mail: konrad.wozniak@buk.gmina.pl).

Wnioski można pobrać z holu tut. Urzędu Miasta i Gminy, w pokoju nr 21 lub ze strony internetowej adres: www.buk.gmina.pl (zakładka: Strefa mieszkańca – Urząd Miasta i Gminy – Druki do pobrania – Ochrona środowiska)- TUTAJ.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl