Ustaw światła samochodu w stacji kontroli pojazdów

Policjanci zachęcają do udziału w akcji „Twoje światła- nasze bezpieczeństwo”. Poprawnie ustawione światła w samochodzie w okresie jesienno-zimowym mają ogromne znaczenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa!

W okresie jesienno-zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód. Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany poza ich ogólnym stanem technicznym takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego  światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszego. Wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności są czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego. Z drugiej strony stwierdzić należy, że wielu wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, na drogach gdzie nie ma chodnika. Dlatego też tegoroczne działania będą swoistą kontynuacją już podjętych przez Policje działań w obszarze bezpieczeństwa pieszych, tj. kampanii „Świeć przykładem – bądź widoczny!”.

Prawidłowe ustawienie świateł zazwyczaj ogranicza się do wyregulowania korektora ich wysokości, ale wielu kierowców bagatelizuje nawet tą kwestię zapominając, że niewykonanie takiej czynności, przy pełnym obciążeniu pojazdu, powoduje że światła świecąc za wysoko oślepiają innych uczestników ruchu. W wielu przypadkach do prawidłowego ustawienia nie tylko wysokości świateł, ale też prawidłowego rozkładu światła i cienia w reflektorze niezbędne jest przeprowadzenie kontroli przy użyciu niezbędnych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Dlatego też zaplanowano, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowanie „dni otwartych” na stacjach diagnostycznych, których podmioty zarządzające wyraziły akces udziału w działaniach., gdzie będzie można nieodpłatnie sprawdzić światła.

W Wielkopolsce do działań włączyły się 164 stacje kontroli pojazdów (w całej Polsce to 1.106), działających zarówno pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz stacje kontroli pojazdów należące do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także SKP Automobilklubu Wielkopolski oraz inne stacje, które zgłosiły chęć uczestnictwa w kampanii.

NAJBLIŻSZE STACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BUK:

TADEX
ul. Porażyn 80 a, 64-330 Opalenica
614 476 000
tadex@stacjaopalenica.pl
Godziny otwarcia w sobotę 8:00-13:00

O SKP – CEL
ul. Polna 3, 62-070 Dąbrówka
506 645 111
biuro@stacjakontrolicel.pl
Godziny otwarcia w sobotę 8:00-15:00

 

Działania Policji wychodzą zatem naprzeciw intensyfikacji niekorzystnych zjawisk występujących o określonych porach roku, w związku z czym zasadne jest przeprowadzenie w październiku i listopadzie wzmożonych działań związanych z kontrolą oświetlenia zewnętrznego pojazdów.

Organizator:

– Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

– komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji, w tym Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

– Instytut Transportu Samochodowego,

Partnerzy ogólnokrajowi:

– Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów,

– stacje kontroli pojazdów w całym kraju,

– firma „Neptis S.A. operator komunikatora „Yanosik” – informacje na temat kampanii, „doprowadzenie” kierowcy przez aplikację na podstawie lokalizacji do najbliższej stacji kontroli pojazdów biorącej udział w przedsięwzięciu,

– Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji,

– Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

– Główny Inspektorat Transportu Drogowego

– Polski Związek Motorowy

– Firma Screen Network S.A.

Organizator wojewódzki:

– Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Partner wojewódzki:

– Automobilklub Wielkopolski,

Termin:

7.11. i 21.11.2020 r. – ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach kontroli pojazdów biorących udział w kampanii – bezpłatna kontrola oraz regulacja świateł (jeżeli to możliwe bez zastosowania specjalistycznego oprzyrządowania).

Zakładane cele:

–      wyeliminowanie z ruchu pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem,

–      umożliwienie przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych uczestniczących w programie – poza terminem badania technicznego,

–      zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno-zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem,

–      propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – kierujący (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych) oraz kierujący – pieszy (obserwowanie drogi i jej otoczenia).

http://www.wielkopolska.policja.gov.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl