Sesja Rady Miasta i Gminy Buk już w czwartek

buklogo

Informujemy, że dnia 29 października 2020 roku o godz.17:00 odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk. W związku ze stanem epidemii oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, radnym i pracownikom urzędu sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania za pomocą tabletów. Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube TUTAJ.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie XXIII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 12 października 2020 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

 III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

2/ Opłata targowa w roku 2021.

3/ Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

4/ Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2021 roku.

5/ Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.

6/ Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
i Gminy Buk na lata 2020-2024.

7/ Nadanie nazwy ulica Zakątek w miejscowości Dakowy Suche.

8/ Zmiana Uchwały Nr X/74/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

9/ Zmiana Uchwały Nr XXII/186/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego, tj. zmiana źródeł światła z sodowych i rtęciowych na LED, na terenie Miasta i Gminy Buk”.

10/ Zmiana Uchwały Nr XXII/187/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi w miejscowości Niepruszewo, gmina Buk – rejon ul. Żytniej”.

11/ Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2020 rok.

12/ Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2026.

13/ Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

IV.  Interpelacje i zapytania.

V.   Oświadczenia radnych.

VI.  Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII.  Zakończenie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl