Dziś nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Buk

buklogo

Informujemy, że dziś tj. poniedziałek 12 października 2020 roku o godz.8: 00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Buk. Z powodu pandemii koronawirusa posiedzenie odbędzie się w trybie online. Posiedzenie można obejrzeć również na portalu youtube- TUTAJ.

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.

1/ Otwarcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 29 września 2020 r.

3/ Przedstawienie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1/ Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego
i ulicznego, tj. zmiana źródeł światła z sodowych i rtęciowych na LED, na terenie Miasta
i Gminy Buk”.

2/ Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przyłączeniowymi w miejscowości Niepruszewo, gmina Buk – rejon
ul. Żytniej”.

III. Informacje. Sprawozdania.

1/ Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

IV.  Interpelacje i zapytania.

V.   Oświadczenia radnych.

VI.  Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII.  Zakończenie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl