Jakie kwoty dla gminy od dłużników i jak wygląda zadłużenie gminy Buk?

W sprawozdaniu za 1 półrocze 2020 roku znajduje się informacja o aktualnym zadłużeniu oraz o dłużnikach gminy Buk. Na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2020 roku zobowiązania gminy wynosiły 16 420 000,00 zł przy dochodach ustalonych uchwałą na 2020 rok w wysokości 71917226,42 zł i wydatkach 69417226,42zł.

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. Rada Miasta i Gminy dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 następującymi Uchwałami:

1. Uchwała Nr   XV/134/2020 z dnia 28 stycznia 2020r.

2. Uchwała Nr  XVI/142/2020 z dnia 25 lutego 2020r.

3. Uchwała Nr XVII/147/2020 z dnia 31 marca 2020r.

4. Uchwała Nr XVIII/154/2020 z dnia 14 maja 2020r.

5. Uchwała Nr   XIX/165/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Buk dokonał ośmiokrotnie następującymi Zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 41/2020 z dnia 28 lutego 2020r.
Zarządzeniem Nr 59/2020 z dnia 16 marca  2020r.
Zarządzeniem Nr 63/2020 z dnia 25 marca 2020r.
Zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r.
Zarządzeniem Nr 76/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.
Zarządzeniem Nr 80/2020 z dnia 06 maja 2020r.
Zarządzeniem Nr 91/2020 z dnia 21 maja 2020r.
Zarządzeniem Nr 106/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.
Wskutek dokonanych zmian wielkość budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2020 ukształtowała się następująco:

dochody –   74 236 596,80 zł

wydatki   –   84 482 726,98 zł

Niedobór budżetu w wysokości 10 246 130,18 zł zostanie pokryty z  emitowanych papierów wartościowych i pożyczki z WFOŚiGW.

W temacie należności (długów wobec gminy) na dzień sprawozdawczy 30 czerwca 2020 roku kwota zobowiązań wynosi 2027244,20 złotych z czego największe kwoty stanowią:
– Podatek od nieruch. – os. fizyczne- 333685,24zł
– Podatek od nieruch. – os. prawne- 1317213,62zł
– Podatek od środ. transp. – os. fizyczne- 138538,82 zł
– Podatek od środ. transp. – os. prawne- 46642zł.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl