Trwa nabór

Szanowni Rodzice, Droga Młodzieży!
Prowadzimy nabór do Szkół LIDER dla młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej.
Zapraszamy do szkoły rolniczej: branżowej I stopnia i technikum oraz liceum ogólnokształcącego.
Na rynku edukacyjnym działamy już od wielu lat. Kształcimy osoby dorosłe w naszych placówkach na terenie kilku województw.
Setki osób uzyskały kwalifikacje potwierdzone państwowymi egzaminami w zawodach: rolnik,
pszczelarz, weterynarz, hodowca koni, florysta, opiekun medyczny i wielu innych. W naszych liceach absolwenci przystępują i zdają egzaminy maturalne.
Dla młodzieży proponujemy:
SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia – w zawodzie rolnik.
TECHNIKUM – w zawodzie technik rolnik.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – o profilu ogólnym, dla osób, które nie są
jeszcze zdecydowane, jaką drogę dalszego kształcenia wybrać.
Nauka w naszej szkole ma wiele zalet, tj.:
• Nauka w pobliżu miejsca zamieszkania,
• Łatwy dojazd,
• Mała szkoła – przyjazna dla ucznia,
• Profesjonalna kadra pedagogiczna,
• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w swoim rodzinnym
gospodarstwie, które uczeń w przyszłości będzie mógł prowadzić,
• Uczniowie, którzy nie mają gospodarstwa mogą wybrać praktyki
w pobliżu swojego miejsca zamieszkania,
• Egzaminy końcowe na miejscu,
• Rodzice, którzy chcą wziąć dziecko na praktyki do swojego
gospodarstwa, a nie mają uprawnień pedagogicznych uzupełnią je u nas w
szkole.

Adres Szkoły: Buk, ul. Niegolewskich 11A

Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy – POBIERZ

2) 3 fotografie (podpisane na odwrocie)

3) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu (po przyjęciu do szkoły)

5) Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał i kserokopia – po przyjęciu do szkoły)

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl