Co z obsługą w Starostwie Powiatowym?

Pandemia koronawirusa zatrzymała świat oraz wprowadziła wiele zmian, również w urzędach. Powoli wszystko wraca do normy, więc i urzędy również. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem starosty poznańskiego, Jana Grabkowskiego z dnia 10 lipca 2020 roku.

Mając na uwadze sytuację w kraju i jednocześnie wychodząc naprzeciw naszym mieszkańcom podjąłem decyzję o kolejnych zmianach zasad obsługi klienta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18.

Od 13 lipca br. do odwołania ustala się:

1. Składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8), preferowany sposób poprzez:

a) e-usługę i.Wniosek, b) skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),

c) przesyłką pocztową lub kurierską,

d) osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby klientów).

2. Odbiór dokumentów (w terminie 7 dni roboczych od dnia uiszczenia opłaty):

a) preferowany sposób drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,

b) osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby klientów),

c) w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, pozostaje droga pocztowa – na wyraźne życzenie Wnioskodawcy zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-642.

3. Do składania wniosków i przygotowanych wykonanych dokumentów obowiązuje jedna kolejka.

4. Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia lub w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Dotychczasowe ustalenia utrzymuje się w mocy – szczegóły na www.podgik.poznan.pl

Jednocześnie informuję, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie zostanie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii i jednostek organizacyjnych. Zachęcamy do bieżącego śledzenia stron internetowych: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl, na których są zamieszczane aktualne informacje.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl