Nie żyje prof. UAM dr. hab. Paweł Antkowiak


Dziś rano w wyniku wypadku zmarł prof. UAM dr. hab. Paweł Antkowiak. Profesor pracował na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Był absolwentem politologii o specjalnościach administracja samorządowa i administracja europejska. Ukończył studia podyplomowe Studium Programów Europejskich – Strategiczne Planowanie Rozwoju oraz kurs pedagogiczny. Pełnił również funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji kształcenia UAM. Od początku obecnej kadencji samorządu był doradcą burmistrza Miasta i Gminy Buk.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl