„Skrzydła życia – działam, nie jestem obojętny”- uczennica bukowskiej szkoły wśród laureatek

Uczennica Branżowej Szkoły I stopnia w Buku Marika Osińska została jedną z laureatek konkursu organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendę Miejską Policji w Poznaniu konkursu profilaktycznego pn. „Skrzydła życia – działam, nie jestem obojętny” adresowanego do młodzieży. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problematykę przemocy i wykluczenia społecznego oraz zachęcenie młodzieży do przedstawienia przemyśleń na ten temat. Ze względu na panującą w kraju epidemię COVID 19, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w imieniu organizatorów złożył w miejscach zamieszkania gratulacje wszystkim uczestnikom jednocześnie dziękując za udział w konkursie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl