Dom Dziennej Opieki Medycznej powstanie w Buku?

Podczas ostatniej zdalnej sesji Rady Miasta i Gminy Buk burmistrz Paweł Adam poinformował, że partner projektu Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego potwierdzenie, że wniosek na realizację projektu Dom Dziennej Opieki Medycznej uzyskał pozytywną ocenę i bardzo wysoką ocenę w rankingu- 3 na kilkanaście projektów i na terenie naszej gminy będzie realizowany projekt nawet na 5 milionów złotych na wsparcie osób niesamodzielnych, które potrzebują pomocy. Burmistrz poinformował, że podpisał z partnerem umowę o partnerstwie a zobowiązaniem finansowym gminy będzie zabezpieczenie lokalu i wynajem w którym wspomniany Dom Dziennej Opieki Medycznej będzie się mieścił . Obecnie trwają negocjacje w tym zakresie.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl