Kolejne spotkanie z konsultantem w sprawie programu „CZYSTE POWIETRZE”

Stowarzyszenie Metropolia Poznań aktywnie włączyło się w walkę z problemem smogu. Prowadzone do tej pory działania w powyższym zakresie dotyczyły przede wszystkim wsparcia transportu zbiorowego i termomodernizacji oraz realizacji projektu edukacyjnego, który ma uświadomić dzieciom i młodzieży problem zanieczyszczenia powietrza. W celu poprawy jakości powietrza konieczne jest prowadzenie możliwie szerokich działań. Z tego też względu Stowarzyszenie włączyło się również w realizację Programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE” m. in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań.

Program przewiduje dofinansowania m. in. na:

1. wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

2. docieplenie przegród budynku,

3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

4. instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

5. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W ramach pomocy doradczej przedstawiciele Stowarzyszenia oferują pomoc przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięć oraz przedstawienie szczegółowych informacji o wymienionym programie „CZYSTE POWIETRZE”.

W związku z powyższym mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy konsultanta w dniu 21 stycznia 2020 r. (wtorek).

Miejsce: Sala Miejska w Buku – przy ul. Mury 5 (budynek dawnej synagogi) od godz. 14:00 do godz. 18:00.

Z uwagi na indywidualny charakter spotkań, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z konsultantem panem Krystianem Marganem pod nr telefonu 786 102 022.

Źródło: www.buk.gmina.pl

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl