Projekt „Hałabała Zuch i Chwat zwiedza Polskę oraz Świat” zakończony

Nauka angielskiego, poznawanie historii Polski, a przede wszystkim dobra zabawa – tak wyglądał projekt „Hałabała Zuch i Chwat zwiedza Polskę oraz Świat”, w którym wzięli udział uczniowie Przedszkola im. Krasnala Hałabały
w Buku. Do nauki wykorzystano tablice interaktywne kupione z grantu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Zajęcia zorganizowano z wykorzystaniem platformy e-Twinning, umożliwiającej współpracę uczniów i nauczycieli z różnych miast oraz państw. Służy do rozwijania kompetencji lingwistycznych, technicznych i  kulturowych dzieci oraz dorosłych mieszkańców gminy.

Projekt rozpoczęła współpraca z seniorami z dziennego domu pobytu „Pogodna Jesień”, którzy opowiedzieli dzieciom o historii regionu i Polski. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie zagrali przed starszymi mieszkańcami przedstawienie „Niepodległość”.

Podopieczni Przedszkola im. Krasnala Hałabały rozpoczęli także swoją przygodę
z językiem angielskim. W trakcie zajęć poznali słownictwo oraz znaczenie symboli narodowych poszczególnych państw. Z lekcji językowych skorzystali też seniorzy, którzy utrwalali swoją wiedzę przy pomocy interaktywnych tablic.

W ramach projektu dzieci wzięły także udział w grach i zabawach poświęconych zdrowemu żywieniu. Dzięki wykorzystaniu platformy e-Twinning uczniowie i ich opiekunowie nawiązali współpracę z inną placówką – Przedszkolem im. Kubusia Puchatka w Nowym Tomyślu. Zorganizowano zajęcia online, w trakcie których przedszkolaki przedstawiały ciekawostki dotyczące ich miast.

Partnerami projektu byli Kino Wielkopolanin, Izba Muzealna Ziemi Bukowskiej, PTTK (oddział w Buku), Świetlica Socjoterapeutyczna w Buku oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora „Pogodna Jesień”.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Buk PSE realizują projekt budowy linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północnej-zachodniej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Dolna Odra.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl