Wiata w Niepruszewie na razie nie powstanie

Miała być wiata biesiadna w Niepruszewie na razie nie będzie. Firma, która wygrała postępowanie przetargowe, zgłosiła konieczność niwelacji terenu i początkowo wyceniła dodatkowe prace na około 100 tysięcy złotych, co stanowiło ok 50% kwoty na budowę całej wiaty. Część radnych (T. Giełda, W. Dutkiewicz, T. Plewa) nie zgadzali się z tak dużą kwotą za dodatkowe czynności i ustalono, że burmistrz może samodzielnie na ten cel wydać połowę tej kwoty, a w przypadku, gdy konieczna będzie większa, zapyta się radnych o zgodę. Ostatecznie, wykonawca miał się zmieścić w obniżonej kwocie, jednak zrezygnował z prac i na razie powstanie wiaty jest zawieszone. Burmistrz Paweł Adam poinformował, że prawdopodobnie powstanie ona do kwietnia 2020 roku, choć zostaną podjęte starania, aby było to szybciej.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl