parkowa reklama góra

Wspólne posiedzenie gminnych komisji

buklogo

Informujemy mieszkańców o wspólnym posiedzeniu gminnych komisji, które odbędzie się dziś, 18 czerwca 2019 r. ok godz. 17:00. W tym dniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk.

Program posiedzenia:

1. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Buk. Stan ilościowy i zakres działania infrastruktury wod-kan, stan techniczny obiektów i sieci, plany inwestycyjne, koncepcje rozwoju sieci, projekty i budowa oraz  możliwości ich finansowania, zaawansowanie a problemy w realizacji.
2. Wyjazd terenowy- wizytacja wybranych obiektów wodno-kanalizacyjnych w gminie.
3. Omówienie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
I część posiedzenia – wizytacja obiektów.

II część – obrady na sali posiedzeń w Urzędzie MiG w Buku ul. Ratuszowa 1.

 

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl