parkowa reklama góra

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo seniorów

9 kwietnia 2019 roku w Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku odbyła się pogadanka z bukowską policją. St. Sierż Magdalena Antkowiak opowiedziała o tym jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Przestrzegła również przed kradzieżami rowerów. Opowiedziała o akcji „Poznański rower-bezpieczny rower” w ramach, której policjanci bezpłatnie rejestrują rower przypisując mu indywidualny numer. Taki numer zostaje umieszczony w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów. Pani Magda powiedziała także, że rejestracji i oznakowaniu podlega rower wyposażony w co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe, co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub migającym światłem (obowiązkowe po zmroku), dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym lub migającym światłem (obowiązkowe po zmroku) oraz co najmniej jeden skutecznie działający hamulec. Seniorzy z zaciekawieniem słuchali tego co mówiła pani policjantka. Uczestnicy spotkania otrzymali koszulki odblaskowe, odblaski oraz ulotki informacyjne. Jak zwykle czas ten minął bardzo miło i bezpiecznie.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl