parkowa reklama góra

Powszechność posiłków w bukowskich szkołach?

W nawiązaniu do wystąpień na posiedzeniu gminnych komisji o powszechności posiłków w bukowskich szkołach, radny Tomasz poinformował zebranych i zachęcił do wzięcia pod uwagę nowego programu rządowego o nazwie „Posiłek w szkole i w domu”, który zakłada dofinansowanie gmin w zakresie doposażenia i podniesienia standardów szkolnych stołówek oraz dopłaty do posiłków. Ma to na celu właśnie upowszechnienie jedzenia posiłków w szkole. Dodajmy, że sejm dopiero program przyjął.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl