Więcej za targowisko

Właściciel terenu zlokalizowanego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich na którym znajduje się targowisko zażądał od gminy na kolejny rok wyższej opłaty. Zamiast dotychczasowej 2 PLN za m2 miesięcznie, miało to być 2,80PLN za m2. Wyniku negocjacji ustalono stawkę 2,60PLN za m2, co da kwotę około 5 000 PLN miesięcznie za dzierżawę terenu. W tym temacie wypowiadali się radni Tomasz Giełda, który interesował się wpływami z tego tytułu oraz radni Dariusz Pańczak i Andrzej Jankowski, którzy proponowali, aby pomyśleć o przeniesieniu targowiska na bukowski rynek na stałe lub np. jeden raz w miesiącu. W odpowiedzi burmistrz Paweł Adam powiedział, że jest z tym głębszy problem, bowiem wymaga to zmiany organizacji ruchu w tym rejonie miasta.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl