parkowa reklama góra

Sala miejska czy synagoga?

 

 

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta i Gminy Buk radny Wojciech Dudkiewicz zaproponował, aby wziąć pod uwagę i rozważyć później powrót do nazwy zabytkowa synagoga, co mogłoby być walorem przyciągania ludzi do miasta. Wtórował mu radny Dariusz Pańczak, który powiedział, że nazwa sala miejska się w ogóle nie przyjęła i sporo osób mówiąc o tym budynku nazywa go synagoga. Andrzej Jankowski podkreślił, że nazwa synagoga nie robi problemu bo przez lata była to synagoga i zawsze będzie to dawną synagogą. Nazwa Sala Miejska (wraz z regulaminem jej udostępniania) została przyjęta stosowną uchwałą przez radnych tej kadencji, jednak coś w tym jest, że jest ona nietrafiona.

WYDAWCA: CDS-LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia ul. Powstańców wlkp 30 64- 320 Buk Adres redakcji: j.w. Bukowski Lider ISSN 1898-701X

Adres redakcji: ul. Niegolewskich 11a, 64-320 Buk
Test

Małgorzata
redaktor naczelny

 508 194 700
 biuro@cds-lider.com.pl

Jagoda

Jagoda
redaktor i reklama

 512 307 931
 jagoda.zuchlewska@gmail.com

Tomek

Tomek
redaktor i reklama

 796 064 410
 cdsgazeta@wp.pl